Heeft u een PGB vanuit:

Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning

Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Omgeving Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer.

Dan kunt u zich bij ons melden!

 

 

 

                                                                                          Wij staan geregistreerd bij: